top of page

Utbildning för cyberriskbedömning

Identifiera och skydda dina kritiska tillgångar genom att utföra dina egna riskbedömningar

Vem ska göra kursen?

  • Individer som vill kunna utföra sina egna riskbedömningar

  • C-Suite, säkerhetspersonal, företagskontinuitetsplanerare, efterlevnadspersonal, riskhanterare och andra

  • Personal behöver göra en formell riskbedömning för att uppfylla PCI-DSS-kraven

  • Informationstekniker som vill öka sin kunskap om cybersäkerhet

Cyber Quote 3.png
Cyber Quote 29.png
Cyber Quote 23.png
bottom of page