top of page

Andra utbildningskurser

Cyberkurser

Kurser ges både i klassen och online (online-kurser kan fortfarande vara under utveckling):

 1. Cyber ​​Boot-camp, förbereder sig för attacken (3-dagars kurs)

 2. MITER ATT & CK Threat Framework (1-dagars kurs)

 3. Avancerad incidenthantering (5-dagars kurs)

 4. Incident Response Course (1-dagars kurs)

 5. Teknisk skrivning för incidenthanterare (1-dagars kurs)

 6. Defensive Cyber ​​Attack Techniques (2-dagars kurs)

 7. Offensive Cyber ​​Attack Techniques (2-dagars kurs)

 8. Attributionstekniker (1-dagars kurs)

 9. Undvik attributionstekniker (1-dagars kurs)

 10. Identifiera cyberfärdighetskartor för personal (1-dagars kurs)

 11. Skapa en Cyber ​​Attack-simuleringsövning (3-dagars kurs)

 12. Cybermedvetenhet för ALLA anställda (1,5 timmar)

 13. Implementera och hantera verktyg för incidenthantering (2-dagars kurs)

 14. Implementera verktyg för sårbarhet och penetrationshantering. (3-dagars kurs)

 15. Insiderhotsträning (3-dagars kurs)

 16. Computer Forensics (3-dagars kurs)

 17. Förstå NIST och ISO Frameworks och Cyber ​​Resiliency

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Andra kurser inom informationsteknik

Cyber 365 är medlem i Svaret är ja, vårt dotterbolag Arlaine har skapat några ytterligare IT-kurser som vi rekommenderar:

How_to_Configure_Your_Router_for_Greater
How_to_Secure_Google_and_Your_Privacy_Se
How_to_Secure_Your_Windows_Systems_to_Re
How_to_Manage_Passwords_to_Keep_You_Secu
How_to_Ensure_Your_Facebook_Security.png
Andra kurser

Cyber 365 är medlem i Svaret är ja, en grupp ämnesexperter som tillhandahåller online och personlig utbildning för företag. Därför kan Cyber 365 tillhandahålla allt du behöver för att träna.

bottom of page