top of page

Cyber365-tjänster

Upptäck vår expertis

Bedömningar av cyberrisker

Identifiera vilka tillgångar som är sårbara och bestäm sedan det bästa sättet att skydda dessa tillgångar

Förbereder försvar

writing on computer
Man Hands On Keyboard

Politik och procedurer för cybersäkerhet

I cybersäkerhetspolicyer fastställs beteendestandarder för din personal, vilket eventuellt kan eliminera några av dina sårbarheter

Allmänna dataskyddskrav (GDPR)

Bedömningar av sekretesspåverkan

Business Partners at Work
Computers

Allmänna dataskyddskrav (GDPR)

Bedömningar av sekretesspåverkan

Cyber Resilience Review
Using Mobile Phones

HUVUDTALARE

Boka en av våra cyberexperter

Public Speaker
bottom of page