top of page

Cyberpolicyer och procedurer

Hjälper dig att ställa in grundreglerna för din personal

Vi kan hjälpa dig genom att:

  • Granska befintliga policyer och förfaranden

  • Skriva nya policyer och förfaranden

  • Anpassningsbara mallar finns också

  • Titta på tillämpligheten på NZ Protective Security Requirements (PSR)

  • Titta på tillämpligheten i NZ Information Security Manual (ISM)

  • Granskning av cyberresiliens

  • Mognadsmodell för cyberkapacitet

  • Färdplan för cyberutbildning

bottom of page