top of page
VR Goggles

Bedömningar av cyberrisker

Ditt första steg i att avgöra vad du behöver skydda

Do you know how resilient your organisation is against a cyber attack?

Cyber ​​Risk Assessment (Cyber ​​Reconnaissance) kommer att:

 • Identifiering och prioritering av tillgångar som är i riskzonen och som behöver försvaras

 • En långsiktig skyddsstrategi

 • En begränsningsstrategi (utveckla en försvarsplan)

 • En förståelse för sambandet mellan informationssäkerhet, affärskontinuitet, IT-verksamhet och hantering av operativa risker

 • Skaffa dig kunskap om operativ risk, hot, sårbarheter, påverkan, tjänster och deras relaterade tillgångar

 • Strategier som involverar:

  • Skapa ett stridslag (utbildningspersonal att försvara vid attacker

  • Hantera ett stridslag

  • Distribuera ett stridslag under och efter en cyberattack

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

bottom of page